Fan XIGMATEK STARLINK - EN41303 - ARGB, MODULAR DESIGN, PACK x3

399,000₫
Thời gian bảo hành: 12 tháng

Mô tả

Sản phẩm liên quan

 Fan XIGMATEK STARLINK - EN41303 - ARGB, MODULAR DESIGN, PACK x3
 Fan XIGMATEK STARLINK - EN41303 - ARGB, MODULAR DESIGN, PACK x3
 Fan XIGMATEK STARLINK - EN41303 - ARGB, MODULAR DESIGN, PACK x3
 Fan XIGMATEK STARLINK - EN41303 - ARGB, MODULAR DESIGN, PACK x3
 Fan XIGMATEK STARLINK - EN41303 - ARGB, MODULAR DESIGN, PACK x3